Meänkielen korpus

Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineessa on aloitettu hanke, jonka tavoitteena on laatia puhutun meänkielen korpus. Hanketta johtaa Niina Kunnas, ja sitä rahoittaa tällä hetkellä Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. Hankkeen tavoitteena on laatia noin 25 tunnin laajuisesta puhutun meänkielen haastatteluaineistosta kielitieteellinen korpus, jotta kielestä päästäisiin tekemään ajankohtaista tutkimusta. Aineisto on kerätty kesäkuussa 2019, ja sen ovat keränneet Niina Kunnas, Veikka Ritola ja Jenna Vikman Ruotsin Meänmaalta. Tällä hetkellä hankkeeseen on palkattu tutkimusavustaja Julia Pääkkölä litteroimaan aineistoa.