Tutkimushankkeet

Kieli-ideologiat, kielenkäyttö ja hyvinvointikokemus monikielisissä toimintayhteisöissä – Language ideologies language use and experience of wellbeing in multilingual communities of practice (MINOLANG)

Kieli-ideologiat, kielenkäyttö ja hyvinvointikokemus monikielisissä toimintayhteisöissä – Language ideologies language use and experience of wellbeing in multilingual communities of practice (MINOLANG) -tutkimushankeemme selvittää kielellisten toimintaympäristöjen dynamiikkaa Oulun seudulla. Tutkittavat kielet ovat ruotsi, karjala ja maahanmuuttajien puhuma suomi. Helposti yksikieliseksi miellettävä Oulun seutu piilottaa näennäisen homogeenisuutensa taakse useita vähemmistökieliä, joiden kontakteja, suhteita, säilymisstrategioita, niihin liittyviä asenteita ja identiteettejä hankkeessa tutkitaan. Hankkeemme vahvistaa alueen monikielisyyttä dokumentoimalla sillä puhuttavia kieliä ja torjumalla kielivähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja tutkimustiedon avulla. Lue lisää…