Lisää tutkimushankkeesta

DynamicS -tutkimushankeessa selvitetään vähemmistökielten säilymisen dynamiikkaa Oulun seudulla. Helposti yksikieliseksi miellettävä Oulun seutu piilottaa näennäisen homogeenisuutensa taakse useita vähemmistökieliä. Oulu on yksi Suomen neljästä ruotsinkielisestä kielisaarekkeesta, alueella asuu verrattain suuri ja elinvoimainen karjalankielinen vähemmistö ja alue on lyhyessä ajassa muuttunut vielä aikaisempaa monikielisemmäksi, kun vuonna 2015 suuri osa Suomeen saapuneista pakolaisista tuli maahan Ruotsin kautta pohjoisesta.

Tutkimushankkeemme on monitieteinen, ja sitä johtaa dosentti Niina Kunnas. Hankkeessa on mukana eri kieliaineiden edustajia ja lisäksi antropologi. Hankkeessa tarkastellaan pohjoista monikielisyyttä, kieli-ideologioita ja -asenteita, kieli-identiteettejä sekä kielen ja hyvinvoinnin yhteyttä.