Talking, touching and playing

Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa (Talking, touching and playing: Linguistic, tactile and bodily involvement in asymmetric interactions)

Tutkimme sitä, miten ihmiset käyttävät puhetta, eleitä, kosketusta ja kehollista toimintaa arjen monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Tarkastelemme, miten eri kieli- ja
kultuuritaustoista tulevat ihmiset saavuttavat yhteisymmärryksen, ja miten asymmetrinen pääsy vuorovaikutusresursseihin vaikuttaa kommunikaatioon. Asymmetriat voivat liittyä paitsi kielitaitoon, myös esim. valta-asetelmiin tai kontekstista riippuvaan tietoon. Asymmetrisissa tilanteissa ihmiset hyödyntävät eri kieliä, kosketusta ja muita ei-kielellisiä keinoja kuten eleitä, liikettä, matkimista, roolileikkejä jne. Näin vahvistetaan omaa ja muiden sosiaalista osallisuutta arjessa. Tutkimuksen osallistujat ovat lapsia ja aikuisia, joilla on erilaiset kielelliset, etniset ja sosiaaliset taustat. Aineistomme koostuu videoiduista vuorovaikutustilanteista ja metodeina käytämme mm. keskustelunanalyysia ja diskurssianalyysia. Hankkeen jäsenet ovat mukana Oulun yliopiston SIIN ja COACT-yhteisöissä ja NSE-tutkimusryhmässä.


Talking, touching and playing: Linguistic, tactile and bodily involvement in asymmetric interactions

In this project, we conduct conversation analytic studies of how people’s use of different languages (multilingualism) intertwines with touch, gestures, gaze, body movement and other bodily means (multimodality) in everyday intercultural interactions. The objective of the project is to examine the different linguistic and non-verbal resources people use when they do not share a native language, and when they have otherwise asymmetric language skills. The research questions are the following:
a) Activities. How are social interactional activities (such as requesting, persuasion and decision making) constructed multilingually and multimodally?
b) Asymmetries. How do participants handle linguistic asymmetries in the situations?
c) Involvement. How do linguistic asymmetries affect everyday decision-making and the participants’ social involvement?
The researchers in Talking touching and playing are members of the University of Oulu SIIN and COACT communities and the research NSE-group.