Riskit

Tutkimuksen suurimmat riskit liittyvät rahoitukseen. Ilman rahoitusta tutkimusryhmän hanke pääsee edistymään huomattavasti suunniteltua pienimuotoisemmin. Vakituisen henkilökunnan mahdollisuudet tutkimustyön tekemiseen opetus- ja hallinnollisten tehtävien ohessa ovat rajalliset, minkä vuoksi tutkimushankkeen täysi toteutuminen on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta.