på svenska

De svenska sidorna publiceras snart.

Forskningsgruppen Northern Sociolinguistic Encounters består av forskare inom fennistik, nordisk filologi och samiska. Språk som studeras är finska, svenska, de samiska och karelska språken, meänkieli samt kvänska. Forskningsgruppen NSE hör till forskningscentret Transcultural Encounters vid Uleåborgs universitet.