på svenska

De svenska sidorna publiceras snart.

Forskningsgruppen Northern Sociolinguistic Encounters består av forskare inom fennistik, nordisk filologi och samiska. Språk som studeras är finska, svenska, de samiska och karelska språken, meänkieli, kvänska samt vepsiska. Forskningsgruppen NSE hör till forskningscentret Transcultural Encounters vid Uleåborgs universitet.

Om forskningsprojektet:
Forskningsprojektet Language ideologies, language use and experience of wellbeing in multilingual communities of practice (MINOLANG) studerar flerspråkighet och mångkulturell miljö ur olika verksamhetsgruppers synvinkel. Vi granskar den sociolingvistiska språksituationen förr och nu för områdets svensk- och karelskspråkiga grupper samt för grupper med invandrarbakgrund. Dessutom uppmärksammar vi framtidsutsikterna för Uleåborgstrakten där antalet språk växer hela tiden. Vi lyfter fram den ofta okända flerspråkigheten i en trakt som anses vara enspråkig så att talare av olika språk, olika verksamhetsgrupper och pedagogisk verksamhet inom språk och kultur har nytta av forskningsresultaten. Forskningsprojektet genomförs under överinseende av Transcultural Encounters Research Center i den humanistiska fakulteten vid Uleåborgs universitet. På dessa sidor publicerar vi aktuella fakta om vår forskning samt studie- och annat material.

Kontakta:
Paula Rossi
tfn 02 9448 3403, 040-5141441
Paula.Rossi@ oulu.fi