DynamicS-hankeen yhteistyökumppanit

Tutkimushankkeemme yhteistyökumppaneina toimii joukko nimekkäitä ja ansioituneita sosiolingvistiikan, kansanlingvistiikan, monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkijoita ulkomailta ja Suomesta.

Dennis R. Preston

Professori Dennis R. Preston on kansanlingvistiikan ja kansandialektologian uranuurtaja ja yksi sosiolingvistisen tutkimuksen johtohahmoista maailmassa. Preston toimii professorina Oklahoma State Universityn englannin kielen laitoksella. Preston on tutkimustyöllään uudistanut kansanlingvistisen ja kansandialektologisen tutkimuksen teoriaa ja metodiikkaa.

 

Anna-Riitta Lindgren

Professori emerita Anna-Riitta Lindgren Tromssan yliopistosta on tutkinut Pohjois-Norjan vähemmistökieliä.

 

Pia Lane

Professori Pia Lane työskentelee Oslon yliopiston monikielisyystutkimuskeskuksessa MultiLingissä (Center of Multilingualism in Society Across the Lifesplan). Hän johtaa keskuksen kolmatta tutkimusteemaa: Management of Multilingualism. Tutkimuksissaan Lane on lähestynyt monikielisyyttä monista näkökulmista, ja hänen on keskittynyt erityisesti kveeninkielisiin yhteisöihin sekä suomenkielisiin yhteisöihin Kanadassa.

 

Johanna Vaattovaara
Professori Johanna Vaattovaara toimii Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät kielenopettamisen ja oppimisen kansanlingvistiikkaan, kielikäsityksiin ja -tietoisuuteen sekä kieli-ideologioihin ja kielenvaihtoon. Vaattovaaran väitöstutkimus Meän tapa puhua (2009) on ensimmäinen kansanlingvistinen väitöskirja Suomessa.

 

Tommi Kurki

Dosentti Tommi Kurki toimii suomen kielen yliopistolehtorina Turun yliopistossa, ja hänen erikoisalojaan ovat murteentutkimus, sosiolingvistiikka ja variaationtutkimus. Tällä hetkellä Kurki tutkii muun muassa suomen kielen prosodian alueellista ja sosiaalista vaihtelua, jossa testataan ja kehitetään myös uusia puhekielen tutkimuksen keruumenetelmiä ja kerätään korpusta prosodian tutkimuksen tarpeisiin.

 

Marja-Liisa Olthuis

Yliopistolehtori Marja-Liisa Olthuis on vähemmistökielten elvytyksen asiantuntija, ja hän on tehnyt uraauurtavaa työtä inarinsaamen revitalisaation hyväksi. Tällä hetkellä hän työskentelee Tromssan yliopiston Giellatekno-ryhmässä, jossa hyödynnetään uusia teknologioita saamen kielten revitalisaatiotyössä.

 

Marko Jouste

Yliopistolehtori Marko Jouste työskentelee Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa ja tutkii kolttasaamelaisten musiikkikulttuuria ja sen historiaa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Skolt Saami Music. Jouste vastaa myös Giellagas-instituutin Saamelaisesta kulttuuriarkistosta ja puhutun saamen korpuksesta.