DynamicS-hankeen yhteistyökumppanit

Tutkimushankkeemme yhteistyökumppaneina toimii joukko nimekkäitä ja ansioituneita sosiolingvistiikan, kansanlingvistiikan, monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkijoita ulkomailta ja Suomesta.

Dennis R. Preston

Professori Dennis R. Preston on kansanlingvistiikan ja kansandialektologian uranuurtaja ja yksi sosiolingvistisen tutkimuksen johtohahmoista maailmassa. Preston on tutkimustyöllään uudistanut kansanlingvistisen ja kansandialektologisen tutkimuksen teoriaa ja metodiikkaa.

 

Tommaso Milani

Tommaso Milani on monikielisyyden professori Göteborgin yliopistossa Ruotsissa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt kieli-ideologioihin ja kielipolitiikkaan.

 

Adrian Leemann

Adrian Leemann on kielen vaihtelun ja muutoksen apulaisprofessori Lancasterin yliopistosta. Hänellä on myös älypuhelinteknologiaan liittyvää erikoisosaamista.

 

Anna-Riitta Lindgren

Professori emerita Anna-Riitta Lindgren Tromssan yliopistosta on tutkinut Pohjois-Norjan vähemmistökieliä.

 

Johanna Vaattovaara
Professori Johanna Vaattovaara toimii Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät kielenopettamisen ja oppimisen kansanlingvistiikkaan, kielikäsityksiin ja -tietoisuuteen sekä kieli-ideologioihin ja kielenvaihtoon. Vaattovaaran väitöstutkimus Meän tapa puhua (2009) on ensimmäinen kansanlingvistinen väitöskirja Suomessa.

 

Tommi Kurki

Dosentti Tommi Kurki toimii suomen kielen yliopistolehtorina Turun yliopistossa, ja hänen erikoisalojaan ovat murteentutkimus, sosiolingvistiikka ja variaationtutkimus. Tällä hetkellä Kurki tutkii muun muassa suomen kielen prosodian alueellista ja sosiaalista vaihtelua, jossa testataan ja kehitetään myös uusia puhekielen tutkimuksen keruumenetelmiä ja kerätään korpusta prosodian tutkimuksen tarpeisiin.

 

Marja-Liisa Olthuis

Yliopistolehtori Marja-Liisa Olthuis on vähemmistökielten elvytyksen asiantuntija, ja hän on tehnyt uraauurtavaa työtä inarinsaamen revitalisaation hyväksi. Tällä hetkellä hän työskentelee Tromssan yliopiston Giellatekno-ryhmässä, jossa hyödynnetään uusia teknologioita saamen kielten revitalisaatiotyössä.

 

Marko Jouste

Yliopistolehtori Marko Jouste työskentelee Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa ja tutkii kolttasaamelaisten musiikkikulttuuria ja sen historiaa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Skolt Saami Music. Jouste vastaa myös Giellagas-instituutin Saamelaisesta kulttuuriarkistosta ja puhutun saamen korpuksesta.