karjalakši

Karjalankielini nettšivu piäšöy ilmah jälešti.

Northern Sociolinguistic Encounters -tutkimušryhmässä tutkitah šuomie, ruoččie, šaamelaiskielie, karjalan kielie, meänkieltä, kveenie ta vepšyä. Tutkimušryhmä kuuluu Oulun yliopiston Transcultural Encounters -tutkimuškeškukšeh.

Language ideologies, language use and experience of wellbeing in multilingual communities of practice (MINOLANG) -tutkimušhankkehešša tutkitah Oulun šeuvun monikielisyyttä ta monikulttuurista nuapuruutta erikielisissä toimimisyhteisöissä. Tarkaštelemma ruočin- ta karjalankielisien ta muahmuuttajaryhmien kielitilannehta alovehella ennein ta nyt. Tutkimma koko aijan monikielistyvämmän Oulun šeuvun tulevaisuon näkymie. Tuomma esih yksikielisenä pietyn Oulun šeuvun ušeičči tunnistamatointa monikielisyttä šitein, jotta eri kielien pakasijat, toimimisyhteisöt ta monikielisyš- ta kulttuurikašvatuš voitas hyötyö projektin tulokšista. Näillä nettšivuilla piäšöy ilmah ajankohtaista tietuo, oppimaterialie ta muuta ainehistuo.

Projektin yhtehyštiijot
Niina Kunnas
E-mail: niina.kunnas(at)oulu.fi
Tel. + 358 294 48 3476