Julkaisut

NSE-tutkimusryhmän valikoituja julkaisuja

 
– Frick, Maria, Riho Grünthal & Kristiina Praakli 2018: A linguistic encounter between neighbours and relatives: Reconnecting Estonian and Finnish in terms of contemporary multilingualism. In Magdolna Kovacs, Outi Tanczos & Ulriikka Puura (eds). Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. 165–198. Uralica Helsingiensia 13. Helsinki: Finno-Ugrian Society.
– Frick, Maria 2017: Combining physical actions and verbal announcements as “What I’m doing’ combinations” in everyday conversation. In Elizabeth Couper-Kuhlen, Marja Etelämäki & Ritva Laury (eds): Linking clauses and action in social interaction. 27‒53. Helsinki: Finnish Literary Society.
– Kosunen, Riitta 2016: Flerspråkighet i en dagbok skriven av en svenskspråkig uleåborgare. I: Kolu, J.; Kuronen, M. & Palviainen, Å. (red.). Svenskan i Finland 16. 76−91.Jyväskylä: Jyväskylä universitet.
– Kunnas, Niina 2018: Viena Karelians as observers of dialect differences in their heritage language.– Marjatta Palander, Helka Riionheimo, and Vesa Koivisto (eds.) On the border of language and dialect. 123–155. Studia Fennistica Linguistica 21. Helsinki: Finnish Literary Society.
– Mantila, Harri – Saviniemi, Maija – Kunnas, Niina 2019 (toim.), Oulu kieliyhteisönä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
– Mantila, Harri & Leiviskä Matti 2017: Onko Etelä-Pohjanmaan murteessa rautakautisia jälkiä? – Virittäjä 121. 160–175.
– Risto, Elisa 2016: Språklig identitet i narrativer – språkögymnasister berättar. – Teksti ja tekstuaalisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität. VAKKI-symposiumi XXXVI 11.–12.2.2016.309–320.VAKKI Publications 7. Vaasa: Vaasan yliopisto.
– Rossi, Paula 2016: Herr Kapten och Bäste Broder! En brevmottagare – flera brevskrivare med olika sociala positioner. I: Studier i svensk språkhistoria 13 . Historia och språkhistoria. Red. av Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen & Asbjørg Westum. Nordsvenska 25. 211–226. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 76. Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet.
– Vaattovaara, Johanna – Kunnas, Niina – Saviniemi, Maija 2018: Stadi imitoituna. – Kuinka mahottomasti nää tekkiit. Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. Studia humaniora ouluensia 16. Oulu: Oulun yliopisto.