Julkaisut

NSE-tutkimusryhmän tuoreita ja tulevia julkaisuja

 

Tulossa huhtikuussa 2019: Oulun kieliyhteisönä

Tarkastelemme artikkelikokoelmassamme Oulua kielten ja kielimuotojen kohtauspaikkana. Kirja sisältää artik­keleita suomen kielen variaatiosta, oululaisten maallikoiden metakieles­tä, ruotsin kielisosiologisesta tilanteesta kaupungissa sekä vähemmistö- ja maahanmuuttajakieliin liittyvistä aiheista.

Oulu Pohjois-Suomen keskuskaupunkina on kiinnostava tutkimuskohde. Oulu on kasvukeskus, jonka kielelliset olot ja sosiolingvistinen ilmasto ansaitsevat oman teoksensa. Helsingistä, Tampereesta ja Vaasasta kieliyhteisöinä on jo julkaistu vastaavanlaiset teokset (Juusela & Nisula 2006; Lönn­roth 2009; Lönnroth & Laukkanen 2015).

Artikkelikokoelmaan artikkelit koostuvat Northern Sociolinguistic Encounters (NSE) -tutkimusryhmän jäsenten tutkimuksista. Artikkelikokoelman kustantaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Dispositio:

  1. Harri Mantila ja Niina Kunnas: Johdanto – Oulu kieliyhteisönä
  2. Paula Rossi: Miten kaksikielisestä Oulusta tuli suomenkielinen
  3. Riitta Kosunen: Kielet kohtaavat päiväkirjassa
  4. Elisa Risto: Kielisaareke Uleåborg
  5. Marjatta Jomppanen: Saamen kielet Oulussa
  6. Niina Kunnas: Karjalan kieli Oulun seudulla
  7. Heidi Niemelä: Oululaisopiskelijoiden käsityksiä maahanmuuttajien puhumasta suomesta
  8. Harri Mantila: nää-pronominin variaatiosta Oulun puhekielessä
  9. Maija Saviniemi, Niina Kunnas, Harri Mantila, Ulla Paukkunen, Elina Rajala: Puhetta Oulun murteesta: kohti metakielen uutta jäsennystä