DynamicS

DynamicS

Karjalatalo_Liminka

The Dynamics of Minority Language Survival -tutkimushankeemme selvittää vähemmistökielten säilymisen dynamiikkaa Oulun seudulla. Helposti yksikieliseksi miellettävä Oulun seutu piilottaa näennäisen homogeenisuutensa taakse useita vähemmistökieliä, joiden säilymisstrategioita hankkeessa tutkitaan. Hankkeemme vahvistaa alueen monikielisyyttä dokumentoimalla sillä puhuttavia kieliä ja torjumalla kielivähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja tutkimustiedon avulla. Lue lisää…

Hankkeen osatutkimukset

Hankkeen osatutkimuksissa tarkastellaan kielen säilymisstrategioita ja kielen ja hyvinvoinnin suhdetta Oulun seudun ruotsin ja karjalankielisten parissa. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten valtaväestön ideologiat ja asenteet kietoutuvat vähemmistökielten säilyttämiseen.
Hankkeen tutkimukselle on tilausta, sillä Oulun karjalankielisestä vähemmistöstä tiedetään vain vähän ja erityisesti vienalaistaustaiset karjalaiset ovat jääneet tutkimuksen ulkopuolelle aiemmin. Lisäksi ruotsinkielisen vähemmistön tilannetta on Suomessa aiemmin tutkittu alueilla, joilla he itse asiassa muodostavat enemmistön. Millaisena ruotsin tilanne näyttäytyy pienellä kielisaarekkeella pohjoisessa?
Vähemmistökielen puhujien hyvinvointikokemusta ei ole Suomessa tutkittu lainkaan aiemmin. Hankkeemme antropologi tarttuu tähän päivänpolttavaan kysymykseen. Lopuksi tarkastelemme sitä, millainen on valtaväestön rooli ja vastuu osana monikielisyyskehitystä: millainen kielenkäyttö on oikeaa tai väärää ja mitä kieliä Suomessa suvaitaan.