Älypuhelinsovellus

Processed with VSCOcam with f1 preset

Tärkeänä osana DynamicS-tutkimushanketta on Kielimestari-älypuhelinsovellus, jonka avulla keräämme tutkimusaineistoa monikielisestä Suomesta, eri kielistä ja niiden puhujista. Teemme hankkeessa yhteistyötä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. Julkaisemme lisätietoa sovelluksesta kehitystyön edistyessä. Sovelluksen sisällöstä vastaavat FT, dosentti Niina Kunnas ja FM Heidi Niemelä ja teknisestä toteutuksesta FM Valtteri Skantsi.